Wynagrodzenie

Wynagrodzenie stałej obsługi prawnej ustala się albo ryczałtowo w stosunku miesięcznym albo godzinowo, w oparciu o ustaloną stawkę. Wynagrodzenie w innych sprawach ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, mając na względzie charakter problemu prawnego, stopień skomplikowania materii, a także czas poświęcony na realizację zlecenia.